Incompany Programma’s voor Managers en Millennials

Het is mijn missie om de Managers en Millennials die u in in dienst heeft, in staat te stellen te kunnen en willen leveren en te blijven groeien. Zodanig dat ze hun waarde waar maken binnen uw organisatie en u uw doelen samen met hen bereikt.

Waarom Incompany Programma’s voor Managers & Millennials?

Het verschil in de mindset en manier van werken tussen de generaties is nog nooit zo groot geweest. Verschil in verwachtingen ten aanzien van erkenning en vertrouwen maakt dat het schuurt. Met een afbreukrisico op het vlak van betrokkenheid. Verschil in ideeën rondom vrijheid in de manier van werken, werktijden en belastbaarheid leiden tot onbegrip, soms conflict en te vaak overbelasting.

De Millennials vraag om constante feedback en ontwikkeling waar menig Manager zich geen raad mee weet. Met wederzijdse frustratie wat kan leiden tot matige kwaliteit en klantgerichtheid, een toename ven verzuim en verloop. Dat vraagt om een aanpak waarin de Millennial zich gezien en gehoord voelt en Managers kwaliteiten ontwikkelen om met name de Millennials en andere medewerkers in beweging te krijgen en houden. Een Millennial Proof programma dat bijdraagt aan wat u als organisatie waar wilt maken, waarin Managers zich ontwikkelen tot Leiders en Millennials hun talenten blijvend kunnen en willen inzetten.

Hoe ga ik te werk?

In mijn manier van werken ben ik helder en resultaatgericht.

Deelnemers ervaren mij als gedreven en inspirerend. In trainingen en in coaching maak ik het graag uitdagend en afwisselend door uw Young Professionals en Managers te stimuleren met niet alleen hun brein maar ook hun lijf, gevoel en intuïtie te werken. Zodat het vertrouwen en zelfvertrouwen groeit en leidt tot een gezonde en gelijkwaardige manier van samenwerken.

De focus ligt daarbij sterk op groei van Emotionele Intelligentie. Bewustwording van het eigen gedrag, triggers en de effecten op communicatie en samenwerking met anderen.

Ik werk ik aan verandering van Skills & Mindset om doelen met minder moeite te kunnen bereiken.

Ik stimuleer uw mensen om hun eigen weg te vinden, verantwoordelijkheid te nemen voor hun targets, taken en ontwikkeling. Zodat ze het verschil kunnen en willen maken. Met behulp van hun vermogen om te voelen, helder te denken en daar naar te kunnen handelen.

Voor een Maatwerk Incompany Traject werk ik liefst in co-creatie met u.
Wat betekent dat we samen de volgende fasen doorlopen:

 • Fase 1 Sharing Vision & Values

 • Fase 2 Purpose Finding

 • Fase 3 Gaining Commitment

 • Fase 4 Solution Design

 • Fase 5 Execute

 • Fase 6 Enable People & Processes

 • Fase 7 Adjust & Harvest

In de meeste gevallen bestaat een Millennial Proof Leiderschaps traject uit een combinatie van training, team coaching en 1-op-1 begeleiding.

Waarom ook 1 op 1 begeleiding?
Voor duurzaam resultaat en blijvend effecten. Voorbij de kennis en het werken aan vaardigheden. Voor persoonlijke groei en ontwikkeling. Die ware en blijvende ontwikkeling vergt onderzoek van angsten en blinde vlekken – in jezelf in plaats van buiten jezelf. Met alleen je coach en zonder collega’s.

Wat is het resultaat van een Millennial Proof traject?

Incompany trainingen-1

Voor uw organisatie betekent dit:

 • Toename van de Emotionele Intelligentie waardoor mensen bewuster en met een toegenomen veerkracht kunnen werken.

 • Toename van het onderlinge vertrouwen & een betere samenwerking. • Minder kans op uitval en verloop, door een hogere betrokkenheid en betere omgang met werk- en prestatiedruk, keuzestress en afleiding.

 • Kwalitatief betere besluitvorming.

 • Dat u terecht kunt zeggen dat u investeert in de persoonlijke ontwikkeling van Millennials en Managers.

Ik heb Managers & Millennials begeleid op hun weg naar persoonlijk leiderschap bij:

gewerkt voor

Met mij in gesprek? Neem dan direct contact op.

Wie ben ik?

Mijn naam is Monique Mulder, ik coach en train Millennials.

Het is mijn missie om hen te helpen het maximale uit zichzelf te halen.

Ik train en coach jaarlijks zo’n 250 Professionals op hun weg naar persoonlijk leiderschap. De laatste jaren met name Millennials binnen kleinere organisaties en multinationals als DLL, Dell, Unilever, Honeywell, Vodafone, AkzoNobel en Shell. Maar ook binnen gemeenten, de Politie en de Radboud Universiteit.

Monique Mulder