Incompany trainingen voor Young Professionals.

Het is mijn missie om de Millennials die u in dienst heeft, in staat te stellen te kunnen en willen leveren en te blijven groeien. Zodanig dat ze hun waarde waar maken binnen uw organisatie en u uw doelen samen met hen bereikt.

Waarom Incompany Programma’s voor Millennials?

Het verschil in de manier van werken en de mindset tussen de generaties op uw werkvloer is nog nooit zo groot geweest. Verschil in verwachtingen ten aanzien van erkenning en vertrouwen maakt dat het schuurt tussen uw mensen. Met tot gevolg scheuren in de betrokkenheid. Verschil in ideeën rondom vrijheid in de manier van werken, werktijden en belastbaarheid leiden tot onbegrip, soms conflict en te vaak overbelasting. De Millennial’s vraag om constante feedback en ontwikkeling waar menig Manager zich geen raad mee weet. Met tot gevolg een te hoog verzuim en verloop en een mindere kwaliteit en klantgerichtheid. Dat vraagt om een aanpak waarin de Millennial zich gezien en gehoord voelt en hun leiders handvatten krijgen. Een Millennial Mindset programma dat bijdraagt aan wat u als organisatie waar wilt maken.

Hoe ga je te werk?

In mijn manier van werken ben ik helder en resultaatgericht.

Deelnemers ervaren mij als gedreven en inspirerend. In trainingen en in coaching maak ik het graag uitdagend en afwisselend door uw Young Professionals te stimuleren met niet alleen hun brein maar ook hun lijf, gevoel en intuïtie te werken.

De focus ligt daarbij sterk groeien in Emotionele Intelligentie. Bewustwording van het eigen gedrag, triggers en de effecten op communicatie en samenwerking met anderen.

Ik werk ik aan verandering van Skills & Mindset om doelen met minder moeite te kunnen bereiken. Met gebruik van NLP intervisies, visualisaties & mindfulness en op het cognitieve vlak met bewezen methoden.

Ik stimuleer uw mensen om hun eigen weg te vinden, verantwoordelijkheid te nemen voor hun targets, taken en ontwikkeling. Zodat ze het verschil kunnen en willen maken. Met behulp van hun vermogen om te voelen, denken en te weten.

Om te komen tot een traject werk ik in co-creatie met u.

Wat betekent dat we samen de volgende fasen doorlopen:

 • Fase 1 Sharing Vision & Values

 • Fase 2 Purpose Finding

 • Fase 3 Gaining Commitment

 • Fase 4 Solution Design

 • Fase 5 Execute

 • Fase 6 Enable People & Processes

 • Fase 7 Adjust & Harvest

In de meeste gevallen bestaat het traject uit een combinatie van training en team coaching (bij trajecten voor een team) of 1-op-1 coaching (wanneer de  deelnemers in verschillende teams werkzaam zijn).

Waarom ook coaching? U wilt een duurzaam en blijvend effect. Dat vraagt niet alleen om kennis en een verbetering van vaardigheden maar ook om een verandering van Mindset. Daar is coaching voor nodig.

Wat is het resultaat van een traject?

Incompany trainingen-1

Voor uw organisatie betekent dit:

 • Toename van de Emotionele Intelligentie waardoor mensen bewuster en veerkrachtiger zijn.

 • Toename van het onderlinge vertrouwen & een betere samenwerking.

 • Minder kans op uitval, door een hogere betrokkenheid en betere omgang met mentale druk en stress.

 • Kwalitatief betere besluitvorming, als gevolg van meer gelijkwaardigheid, minder vechten of vluchten.

 • Commitment van de Millennials bij u in dienst.

 • Dat u oprecht mag zeggen dat u investeert in uw Young Professionals en daar profijt van heeft.

Ik heb Millennials begeleid op hun weg naar persoonlijk leiderschap bij:

gewerkt voor

Met mij in gesprek? Neem dan direct contact op.

Wie ben ik?

Mijn naam is Monique Mulder, ik coach en train Millennials.

Het is mijn missie om hen te helpen het maximale uit zichzelf te halen.

Ik train en coach jaarlijks zo’n 250 Professionals op hun weg naar persoonlijk leiderschap. De laatste jaren met name Millennials binnen kleinere organisaties en multinationals als DLL, Dell, Unilever, Honeywell, Vodafone, AkzoNobel en Shell. Maar ook binnen gemeenten, de Politie en de Radboud Universiteit.

Monique Mulder